Načítavam stránku...

V stredu, 27. novembra 2013, sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku“. Hlavným cieľomkonferencie bola prezentácia štúdie a diskusia k výsledkom výskumu o význame automobilového priemyslu na Slovensku, ktorú pripravila Katedra hospodárskej politiky Ekonomickej univerzity v Bratislave pre Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

V rámci Týždňa vedy 2013 sa uskutočnilo podujatie k skúsenostiam so 7. Rámcovým programom EÚ, ako aj o pripravovanom programe Horizon 2020, ktorý bude jeho nasledovníkom a zastreší aj viaceré predchádzajúce roztrúsené aktivity a iniciatívy Európskej komisie.

16. októbra sa uskutočnil ďalší seminár z cyklu Bratislavských ekonomických seminárov. Tieto semináre organizuje Katedra hospodárskej politiky spolu s odborom výskumu NBS a Centrom pre ekonómiu a financie UK v Bratislave. Tento semester prebiehajú semináre na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, Prednášková sála C, Mlynská dolina, Bratislava.

Od 9. júla do 12 júla sa uskutočnil ďalší, už v poradí 21. ročník medzinárodnej input-output konferencie v japonskom meste Kitakyushu. Jedná sa o pravidelnú konferenciu, ktorú organizuje International Input-Output Association (IIOA) spolu s lokálnymi inštitúciami, a pravidelne sa jej zúčastňujú experti z desiatok krajín z celého sveta. Minulý rok sa na jej organizácii podieľala KHP a tento rok jej zástupcovia nechýbali ani v Japonsku.

Katedra hospodárskej politiky uskutočnila ďalší seminár z cyklu Bratislava Economic Seminar. Tieto semináre spoluorganizuje odbor výskumu NBS s Katedrou hospodárskej politiky a Centrom pre ekonómiu a financie. Na júnovom seminári vystúpil prof. R. Neck s prednáškou na tému: “Haircuts” for the EMU Periphery: Virtue or Vice?

Katedra hospodárskej politiky pripravila spolu s Centrom pre ekonómiu a financie UK, Národnou bankou Slovenska a Protimonopolným úradom SR, ďalšie vedecko-výskumné podujatie „Letná škola slovenských ekonómov 2013", ktoré sa uskutočnilo v dňoch 23. 5. – 26. 5. 2013 v Belušských Slatinách.

V apríli zorganizovala Katedra hospodárskej politiky ďalší seminár z cyklu Bratislava Economic Seminar, ktoré spoluorganizuje s odborom výskumu NBS a Centrom pre ekonómiu a financie. Na tomto semináry vystúpil Martin Kahanec, z inštitútu "Central European Labour Studies Institute" s prednáškou na tému: Migration, integration, and economic prosperity in the EU: Debunking a minefield of faulty paradigms. Podujatie sa uskutočnilo v konferenčnej sále Národnej banky Slovenska.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?