Načítavam stránku...

V rámci predmetu Verejné financie sa dňa 19. 11. 2013 uskutočnila prednáška zahraničného hosťa – pani doc. Ing. Romany Provazníkovej, PhD., z Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, na tému: Vývoj a perspektivy veřejných financí v ČR. Najzaujímavejšie postrehy sú v priloženom dokumente.

Dňa 11.12.2013 zorganizovala Katedra financií prednášku Ing. Hildy Gajdošovej zo spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., ktorá bola súčasťou súboru prednášok v rámci predmetu Verejné rozpočty a v rámci osláv 60. výročia založenia NHF na témuAktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2014 - 2016.

Dňa 26. novembra 2012 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala XIV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO organizovanej pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra.

Dňa 28. novembra 2011 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala XIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO organizovanej pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.

Dňa 29. – 30. novembra 2010 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala XII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO organizovanej pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.

Dňa 30. novembra 2009 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO organizovanej pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.

Dňa 24. - 25. novembra 2008 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO organizovanej pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.

Vážení študenti,

v prílohe nájdete zoznam otázok na štátne záverečné skúšky na I. stupni štúdia pre študijný program Národné hospodárstvo z predmetu Národohospodárske náuky a z predmetu Hospodárskej politiky a ekonomického rozvoja

Otázky z predmetu Hospodárska politika a ekonomický rozvoj

Otázky z predmetu Národohospodárske náuky

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?