Načítavam stránku...

V rámci Týždňa vedy v SR zogranizovala Katedra hospodárskej politiky zaujímavé vedecké podujatia. Jednak prednášku prof. Crespa z Ekonomickej univerzity vo Viedni. A zároveň workshop s p. Hajnovičovou z INFOSTATU, s ktorou sme diskutovali možnosti využitia input-output tabuliek pri sektorových analýzach a rozšíreniach pre automobilový priemysel.

Profesor z Univerzity vo Viedni, Gerhard Sorger, prijal pozvanie na Bratislava Economic Seminar, kde prispel prednáškou na tému: Central bank independence and the monetary instrument problem. Počas svojho vystúpenie prezentoval výsledky výskumu ohľadom nezávislosti centrálnych bánk a nástrojmi, ktoré ma centrálna banka k dispozícii.

Na októbrový seminár prijal pozvanie prof. Nicola Acocella (Sapienza University of Rome), ktorý okrem iného vydal učebnicu hospodárskej politiky, ktorá sa používa pri jej výuke na viacerých zahraninčných univerzitách - Economic Policy in the Age of Globalisation. Na seminári prispel prednáškou na tému: The theory of economic policy: from a theory of control to a theory of conflict (resolutions). 

V septembri sme sa zúčastnili športového dňa rektora 2012. Katedra hospodárskej politiky postavila silný volejbalový tím, ktorý vyhral volejbalový turnaj, aj keď treba priznať, že konkurencia nebola veľmi silná.

Pred začiatkom semetra sme zorganizovali malý vedecký seminár s prof. Christophom Weissom (Ekonomická univerzita vo Viedeni), počas ktorého predstavil svoje ťažiskové oblasti výskumu, projekty a publikácie (z oblasti Industrial Economics). Bola to výborná príležitosť nájsť spoločné témy a prieniky výskumu, resp. sa bližšie oboznámiť s touto oblasťou výskumu, ktorá je na Slovensku pomerne nová.

V dňoch 25. – 29. júna 2012 organizovala Katedra hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave „20. ročník medzinárodnej Input-Output konferencie“, ktorej odborným garantom bola International Input-Output Association. Každoročne sa toto celosvetové podujatie organizuje na inom kontinente. Minulý rok boli hosťujúcou krajinou USA, na budúci rok to bude Japonsko.

 

 

Štátny pedagogický ústav ponúka pre študentov DPŠ na EU v Bratislave možnosť absolvovať neplatenú formu odbornej praxe v činnostiach, ktoré uskutočňuje.

Pre talentovaných študentov sa otvárajú v budúcnosti aj ďalšie možnosti platenej užšej spolupráce. Dĺžka odbornej praxe študenta sa dá dohodnúť po prihlásení sa.

Náplň odbornej praxe bude v závislosti od aktuálne riešených úloh (koncepčné práce, aplikačný výskum, metodické a vzdelávacie činnosti).

Na odbornú prax sa môžu záujemcovia prihlásiť prostredníctvom vyplnenej návratky spolu so životopisom, ktoré je potrebné zaslať na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave v spolupráci s Katedrou didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Prahe a Vysokou školou obchodní Praha, o. p. s., zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu „Schola nova, quo vadis?“ pri príležitosti 55. výročia založenia Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave a 25. výročia založenia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Prahe.

 

Konzultačné hodiny členov Katedry poisťovníctva sú v zimnom semestri AR 2018/2019 k dispozícii v tabuľke nižšie a na osobných stránkach členov katedry.

Konzultačné hodiny prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. pondelok 10:00 - 11:30 5C05
prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. utorok 13:30 - 15:00 5C14
Ing. Barbora Drugdová, PhD. pondelok 10:00 - 11:30 5C08
Ing. Tomáš Ondruška, PhD. streda 13:00 - 14:30 5C30
Ing. Marek Baxa streda 15:30 - 17:00 5C10
Mgr. Raman Herasimau utorok 17:00 - 18:30 5C10

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?