Vážení študenti,

v prílohe nájdete zoznam otázok na štátne záverečné skúšky na I. stupni štúdia pre ak. rok 2019/2020 pre študijný program Národné hospodárstvo z predmetu Národohospodárske náuky a z predmetu Hospodárskej politiky a ekonomického rozvoja

Otázky z predmetu Hospodárska politika a ekonomický rozvoj

Otázky z predmetu Národohospodárske náuky

Katedra ekonomickej teórie - vychádzajúc z opatrenia rektora č.6/2020 - informuje všetkých študentov prvého stupňa na Ekonomickej univerzite v Bratislave o spôsobe ukončenia predmetu Ekonomická teória 2 v LS 2019/2020: