Načítavam stránku...

V dňoch 15.11.2018 až 16.11.2018 sa pri príležitosti osláv 65. výročia vzniku Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave konala medzinárodná vedecká konferencia „Digitalization and Smart Green (R)evolution”. Konferencia sa organizovala v rámci projektu EDGE. Účastníci konferencie zastupovali viac ako 15 krajín Európy, Ázie a Ameriky.

Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu inovujme.sk organizuje konferenciu s názvom Technológia verzus humanita, ktorá sa uskutoční 19. novembra 2018 v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencia určená pre širokú verejnosť bude zahŕňať aktuálne témy inovácií v technológiách a priemysle, no predovšetkým sa zameriava na vývoj umelej inteligencie, jej vplyv na sféry spoločenské, pracovné a individuálne, ako aj celkový dopad na ľudstvo.

Volebná komisia AS NHF pre voľbu kandidáta na dekana NHF na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023 oznamuje, že v zmysle článku 3 odsek 2 boli navrhnutí a v zmysle članku 3 odsek 3, bod a) až d) Volebného poriadku AS NHF schváleného 06.09.2018 odovzdali požadované podklady títo kandidáti:

ČERNĚNKO Tomáš, Ing. Mgr. PhD.

LUPTÁČIK Mikuláš, Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr.

PASTORÁKOVÁ Erika, prof. Ing. PhD.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika a Viedenská univerzita ekonomiky a podnikania, Rakúsko 

 
8. - 12. apríla 2019
 
Dôležité odkazy - pre viac informácií:
 
 
Tešíme sa na vás v Bratislave a vo Viedni.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?