Načítavam stránku...

Dňa 24. - 25. novembra 2008 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO organizovanej pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.

Vážení študenti, v prílohe nájdete zoznam otázok na štátne záverečné skúšky na I. stupni štúdia pre študijný program Národné hospodárstvo z predmetov Národohospodárske náuky a Hospodárska politika a ekonomický rozvoj

 

Otázky z predmetu Hospodárska politika a ekonomický rozvoj

Otázky z predmetu Národohospodárske náuky

Vážení študenti, v prílohe nájdete zoznam otázok na štátne záverečné skúšky na II. stupni štúdia pre študijný program Hospodárska politika z predmetov Mikroekonómia a makroekonómia a Hospodárska politika a ekonomická analýza.

 

Otázky z predmetu Hospodárska politika a ekonomická analýza

Otázky z predmetu Mikroekonómia a makroekonómia

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?