Načítavam stránku...

Milí študenti,

Prídťe sa porozprávať o ponuke jednotlivých študijných programov pre druhý stupeň priamo s tými, ktorí tieto programy zabezpečujú.infoden2stupen

Tím študentov (Rudolf Bruchánik, Oliver Kamenský, Jakub Viater a Marek Pavlov) študijného programu Bankovníctvo Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave pod vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií opätovne overoval svoje schopnosti na svetovej súťaži Rotman International Trading Competition, tentokrát na jej 15. ročníku, ktorý sa konal v dňoch 22. – 24. februára 2018 v Toronte (Kanada).

Pri príležitosti 65. výročia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa vedenie fakulty rozhodlo oceniť nominovaných učiteľov ekonomických predmetov za prínos k výučbe ekonomických predmetov na stredných školách. Odborná porota  v ďalšom procese vyberie viacerých ocenených učiteľov. Okrem toho by sme radi dali priestor aj žiakom a verejnosti, ktorá má možnosť prejaviť podporu vybranému kandidátovi. Cenu verejnosti automaticky získa učiteľ, ktorý získa najviac hlasov.

Podporte vášho kandidáta! Anketa je anonymná. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Anketa trvá do 15.04.2018.

Online formulár určený na hlasovanie je k dispozícii na stránke: anketa NHF - cena verejnosti.

Národohospodárska fakulta a Ekonomická univerzita v Bratislave privítali 9. februára v priestoroch univerzity záujemcov o štúdium, prevažne maturantov. Počas informačného dňa boli uchádzačom o štúdium na NHF EU v Bratislave predstavené všetky možnosti štúdia na prvom stupni, ako aj novinky v štúdiu pre budúci akademický rok.

Milí študenti,

Ekonomická univerzita po prvýkrát organizuje podujatie International Study Fair, ktoré sa uskutoční dňa 27.02.2018 (utorok) od 10:00 do 14:00 hod. 

Nenechajte si újsť možnosť stretnúť so zahraničnými študentmi, ktorí tu práve absolvujú študijný pobyt a dozvedieť sa všetko o možnostiach štúdia v zahraničí. 

Pri príležitosti osláv 65. výročia založenia Národohsopodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa dňa 17. januára 2018 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konal Novoročný koncert husľového virtuóza Petra Michalicu. Pri klavíri sprevádzala Viera Bartošová. Koncert bol otváracím podujatím osláv 65. výročia založenia Národohospodárskej fakulty. Na koncert prijali pozvanie okrem učiteľov a študentov Národohospodárskej fakulty aj vedenie univerzity a významní hostia na čele s guvernérom Národnej banky Slovenska Jozefom Makúchom.

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň, ktorý sa bude konať v piatok 9. februára 2018 od 9:00 do 13:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave (platí pre bratislavské fakulty: Národohospodársku fakultu, Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov a Fakultu aplikovaných jazykov). 

Radostné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2018 pevné zdravie,

veľa nových síl v práci, pohodu a spokojnosť v osobnom živote

Vám praje

Mikuláš Luptáčik

dekan fakulty 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?