Načítavam stránku...

Inštitút vo štvrtok 16. mája ocenil slovenského vedca, Maroša Servátku, prestížnou cenou “Award for Outstanding Achievement”. Ako uviedla prezidentka inštitútu a bývalá riaditeľka odboru výskumu Svetovej banky Mary Shirley, cena bola slovenskému ekonómovi udelená za vynikajúce úspechy vo výskume správania hospodárskych subjektov a prínos ku analyzovaniu ekonomických inštitúcií formou ekonomických experimentov.

Študenti bankovníctva z Národohospodárskej fakulty EUBA sa pravidelne zúčatňujú medzinárodnej súťaže v investovaní Rotman International Trading Competition už od roku 2016. Tohtoročná súťaž sa konala vo februári v kanadskom Toronte a naši študenti v silnej konkurencii 52 univerzít z celého sveta získali vynikajúce 11. miesto v modelovej štúdii s názvom Quantitative Outcry.

O tom, ako súťaž prebieha, ale aj aká je príprava na túto súťaž sa dočítate aj v týždenníku Trend v článku Práca na burze? Stres a zhon, ale aj programovanie algoritmov.

 

Trend1

Zdroj foto: Milan David, Trend.

 

Volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave týmto v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity  v Bratislave schválenými na zasadnutí AS EU v Bratislave dňa 28. 3. 2019 vyhlasuje voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu EU v Bratislave a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb.

Dňa 28. 3. 2019 Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave (AS EUBA) na svojom zasadnutí schválil nové Zásady volieb do AS EUBA (ďalej (Zásady“). Vzhľadom na to, že voľby do AS EUBA sa môžu realizovať len na základe platných „Zásad“, AS NHF musel operatívne zvolať zasadnutie AS NHF a doterajší proces prípravy volieb zrušiť a prijať nové uznesenia. AS EUBA má totiž právo zmeniť spomínané „Zásady“ v rámci svojho funkčného obdobia.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?