Načítavam stránku...

Dňa 14. novembra 2013 guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch udelil prvú cenu Mgr. Marekovi Káčerovi, PhD. z Katedry financií NHF EU v Bratislave za najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti ekonómie na tému „Predikcie finančných kríz s využitím metód finančnej ekonometrie“. Školiteľom dizertačnej práce bol prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc..

Čítať ďalej...

Pri príležitosti 60. výročia založenia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa dňa 8. novembra 2013 uskutočnil v priestoroch Národnej banky Slovenska už štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry ekonomickej teórie pod názvom „Ekonomická teória a ekonomická realita 2013“. Konferencia sa konala pod záštitou guvernéra Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD., hosť. prof. a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.

Dňa 23. októbra 2013 sa uskutočnila v rámci „Bratislava Economic Seminar“ prednáška Fernanda M. Martina, z Federal Reserve Bank of St. Louis na tému „Debt, Inflation and Central Bank Independence“. Semináre spoluorganizuje odbor výskumu NBS s Katedrou hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK.

Dňa 16. októbra 2013 sa uskutočnila v rámci „Bratislava Economic Seminar“ prednáška Emmanuela Thanassoulisa z Aston University v Birminghame na tému „Using DEA to Estimate Potential Savings at English General Practitioner Units Delivering Health Services “. Semináre spoluorganizuje odbor výskumu NBS s Katedrou hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK.

Katedra hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave pripravila spolu s Centrom pre ekonómiu a financie UK, Národnou bankou Slovenska a Protimonopolným úradom SR ďalšie zaujímavé vedecko-výskumné podujatie pod názvom „Letná škola slovenských ekonómov 2013“, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 23. 5. – 26. 5. 2013 v Belušských Slatinách.

Dňa 22. mája 2013 sa na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila v rámci „Bratislava Economic Seminar“ prednáška prof. Ivara Ekelanda z Université Paris-Dauphine (Francúzsko) na tému „If not us, who? And if not now, when? Economic growth and sustainable development.“ Semináre spoluorganizuje odbor výskumu Národnej banky Slovenska s Katedrou hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK v Bratislave.

V dňoch 16. a 17. mája 2013 sa konala vo Veľkom Mederi medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce“, ktorú zorganizovala Katedra sociálneho rozvoja a práce v spolupráci so spoločnosťou Trexima Bratislava, dlhoročným spolupracovníkom katedry. Záštitu nad konferenciou prevzal minister práce sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. J. Richter a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. R. Sivák, PhD. Medzinárodnej vedeckej konferencie sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov zo Slovenska a zo zahraničia, prevažne z univerzít, štátnej a verejnej sféry.

Dňa 23. apríla 2013 sa na pôde NHF EU v Bratislave uskutočnila prednáška Ing. Sergeja Kozlíka, poslanca Európskeho parlamentu a člena Rozpočtového výboru, na tému „Európska únia v období finančnej krízy“, ktorá sa konala v rámci výučby predmetov Makroekonómia a Medzinárodná ekonómia.

Dňa 22. apríla 2013 sa na pôde NHF EU v Bratislave uskutočnila prednáška poslanca Európskeho parlamentu doc. PhDr. Borisa Zala, CSc. na tému „Integrácia EÚ po Lisabonskej zmluve“. Pozvanie iniciovala Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU v Bratislave.

Dňa 17. apríla 2013 sa na pôde Národnej banky Slovenska uskutočnila v rámci „Bratislava Economic Seminar“ prednáška doc. Martina Kahanca z Central European Labour Studies Institute v Budapešti na tému „Migration, integration, and economic prosperity in the EU: Debunking a minefield of faulty paradigms“. Semináre spoluorganizuje odbor výskumu NBS s Katedrou hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?