Národohospodárska fakulta si ako jeden z lídrov v ekonomickom vzdelávaní na Slovensku plne uvedomuje spoločenskú zodpovednosť v oblasti ochrany životného prostredia. O to významnejšie, že fakulta sa podieľa na vzdelávaní mladých ľudí, ktorí takto preberajú svoju zodpovednosť za našu budúcnosť. Študenti a zamestnanci NHF považujú klimatické zmeny a potrebu ochrany našej planéty za zásadnú vec, a tak sa počnúc týmto akademickým rokom budeme snažiť aplikovať zelené riešenia napriek rôznymi činnosťami na fakulte.

Fakulta sa pripojila k signatárom Klimatického štrajku v rámci ktorého sme tiež absolvovali aj turistiku zamestnancov a študentov NHF v prostredí Malých Karpát.

Ako ďalší míľnik sme si stanovili plošný zákaz odovzdávania seminárnych prác na fakulte v papierovej podobe, ktorý bol odsúhlasený aj na ostatnom zasadnutí kolégia dekanky v októbri 2019. Študenti tak seminárne práce budú odovzdávať už len v elektronickej podobe. Chceme tak šetriť nielen prírodu, ale aj finančné prostriedky študentov, ktoré môžu byť použité efektívnejšie.  

Týmto však naše iniciatívy za lepšie životné prostredie nekončia. Sledujte naše kroky aj naďalej.

Pri klamstve človek zvažuje pravdepodobnosť prichytenia aj to, či sa bude môcť ráno pozrieť v zrkadle do vlastných očí, hovorí behaviorálny ekonóm Maroš Servátka. Slovák, ktorý založil v Sydney laboratórium experimentálnej ekonómie, v rozhovore pre Forbes vysvetľuje, ako sa ľudia rozhodujú, aké triky používajú firmy, keď chcú zvýšiť predaj, a aj to, prečo je skeptický voči anketovým prieskumom.

Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu dňa 26.9.2019 udelil Prémiu za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2018/2019 Ing. Dávidovi Hojdanovi, absolventovi študijného programu Hospodárska politika na NHF EU v Bratislave a víťazovi ŠVOČ na EU v Bratislave v akademickom roku 2018/2019 s prácou na tému „Je káva nad zlato? Odhad cenovej elasticity“.

Dávid pokračuje vo vedeckej práci aj pri štúdiu na 3. stupni na NHF - externej vzdelávacej inštitúcii - Ekonomickom ústave SAV pod vedením Prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. s témou dizertačnej práce Rast hnaný dlhom alebo dlh hnaný rastom?“.

Ocenenému srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy vo vedeckom bádaní!