Načítavam stránku...

Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu sa konajú v dňoch 21. – 22. januára 2019.

Prihlasovanie študentov na jednotlivé predmety prebieha cez AIS od 07. - 13. januára 2019. O rozdelení do komisií sa informujte na príslušných katedrách.

Odhlásiť sa zo štátnych skúšok je možné od 14. – 16. januára 2019. Diplomové práce (nahraté v AISe do 30. novembra 2018) je potrebné odovzdať v písomnej forme na sekretariát príslušnej katedry do termínu určeného katedrou.

Pripomíname záverečnú kontrolu hodnotení predmetov v AISe pred konaním štátnych skúšok. Hodnotenia musia byť zapísané najneskôr do 10. januára 2019.

Bratislava 10. 12. 2018                               

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?