Pri príležitosti osláv 65. výročia vzniku Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa dňa 16.11.2018 v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie „Digitalization and Smart Green (R)evolution” konal workshop pre vybraných stredoškolských učiteľov.

Ide o pilotný projekt spolupráce stredných škôl z celého Slovenska a Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. NHF ocenila viac ako 50 stredoškolských pedagógov za ich moderný a inovatívny spôsob výučby. Fakulty pre učiteľov pripravila workshop spolu so zástupcami projektu www.inovujme.sk. V závere workshopu dekan NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik odovzdal ocenenia všetkým prítomným učiteľom.

IMG 3418

IMG 3496IMG 3522ucitelia1ucitelia2ucitelia3