Načítavam stránku...

Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu inovujme.sk organizuje konferenciu s názvom Technológia verzus humanita, ktorá sa uskutoční 19. novembra 2018 v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencia určená pre širokú verejnosť bude zahŕňať aktuálne témy inovácií v technológiách a priemysle, no predovšetkým sa zameriava na vývoj umelej inteligencie, jej vplyv na sféry spoločenské, pracovné a individuálne, ako aj celkový dopad na ľudstvo.

Prémiovým blokom bude predstavenie slovenského prekladu bestselleru Technológia vs. humanita od autora, futurológa a vizionára Gerda Leonharda s jeho osobnou prednáškou. Gerd Leonhard je uznávaný vedec, patrí k popredným rečníkom a so svojími prednáškami obohacuje podujatia a konferencie po celom svete. Jeho prednáška bude zahŕňať témy ako umelá inteligencia, virtuálni asistenti, digitálna bezpečnosť, súkromie a identita človeka v digitálnom svete a ďalšie oblasti týkajúce sa futurológie. Témy, ktorými sa zaoberá, sú podrobne rozobraté v spomínanej publikácii, ktorú na Slovensko priniesol národný projekt inovujme.sk. Domov si ju odnesie každý účastník podujatia. Podtitulom práce pána Leonharda je otázka: Zostane človek humánny v pretechnizovanom svete?

Viac info : https://www.inovujme.sk/sk/clanok/siea-vas-pozyva-na-konferenciu-technologia-vs-humanita/

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?