Načítavam stránku...

Volebná komisia AS NHF pre voľbu kandidáta na dekana NHF na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023 oznamuje, že v zmysle článku 3 odsek 2 boli navrhnutí a v zmysle članku 3 odsek 3, bod a) až d) Volebného poriadku AS NHF schváleného 06.09.2018 odovzdali požadované podklady títo kandidáti:

ČERNĚNKO Tomáš, Ing. Mgr. PhD.

LUPTÁČIK Mikuláš, Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr.

PASTORÁKOVÁ Erika, prof. Ing. PhD.

 

ČERNĚNKO Tomáš, Ing. Mgr. PhD.

životopis

volebný program

LUPTÁČIK Mikuláš, Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr.

životopis

volebný program

PASTORÁKOVÁ Erika, prof. Ing. PhD.

životopis

volebný program

 

Bratislava, 29.10.2018

 

prof. Ing. Elena Žárska, CSc.

predsedníčka volebnej komisie

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?