Načítavam stránku...

Ôsmy ročník podujatia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018 sa uskutoční v spolupráci s projektom EcoInn Danube 9. 10. - 10. 10. 2018 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Nosnou témou je štandardizácia procesov pre efektívny transfer technológií.


1. DEŇ PODUJATIA (utorok, 9. 10. 2018):
****************************************************
9.05 - 12.00_INOVAČNÝ DIALÓG: 
Hlavným zameraním sú otázky rozhodujúce pre vytváranie a rozvoj klastov, regionálnu a štátnu pomoc a internationalizáciu. Organizátorom je agentúra SIEA v rámci Národného projektu inovujme.sk.

10.00 - 14.00_ZASADNUTIE ORGÁNOV NÁRODNÉHO CENTRA TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ SR (iba pre členov NCTT SR)

14.00 - 17.00_ODBORNÝ SEMINÁR: 
Seminár je určený výhradne pre pracovníkov v oblasti transferu technológií a manažmentu vedy, výskumu a inovácií (registrácia podlieha schvaľovaniu).

2. DEŇ PODUJATIA (streda, 10. 10. 2018):
*****************************************************
9.00 - 18.00_KONFERENCIA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 2018: 
K témam konferencie sa vyjadria riadiaci pracovníci z Oxford University Innovation, Ltd.,a pracoviska pre transfer technológií v Českej republike. Slovenské centrá transferu technológií budú prezentovať Transferové centrum SPU v Nitre, Centrum transferu technológií na univerzite v Žiline a Kancelária spolupráce s praxou STU v Bratislave. Odznie aj príbeh chránenej univerzitnej technológie úspešne komercializovanej a transferovanej do praxe. Počas obednej prestávky je vyhradený čas na EcoInn Danube Match-Making. Tešiť sa môžete i na slávnostné odovzdávanie cien súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2018. Súčasťou konferencie už tradične bude aj PANELOVÁ SEKCIA so súťažou o Najpútavejší eko-plagát konferencie. 

***

Účasť na podujatí je bezplatná, je však potrebné sa vopred registrovať. Viac informácií o podujatí nájdete tu: http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/konferencie-ttsz.html?page_id=2437

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?