Načítavam stránku...

Zápisy študentov NHF pre akademický rok 2018/2019.

DÁTUM ŠTUDIJNÝ PROGRAM ČAS MIESTNOSŤ
3.9.2018 1. ročník Bc. - zápis pre všetky študijné programy spojený s úvodnými informáciami 09,00 hod. B 108
4.9.2018 1. ročník Ing. (okrem IF a MF) 08,00 hod. B 108
5.9.2018 2. ročník Bc. čas podľa  prihlásenia v AIS 2
6.9.2018 2. ročník Ing. (okrem IF a MF) čas podľa prihlásenia v AIS 2
7.9.2018 3. ročník Bc. čas podľa  prihlásenia v AIS 2
10.9.2018 3. ročník Bc. čas podľa prihlásenia v AIS 2
11.9.2018 2. ročník Bc. čas podľa  prihlásenia v AIS 2
12.9.2018 2. ročník Ing čas podľa  prihlásenia v AIS 2  
13.9.2018 všetky externé ŠP čas podľa prihlásenia v AIS 2
14.9.2018 MF, IF, 1.roč.,2.roč. 9,00 hod. B108

Začiatok Výučby ZS- denné štúdium: 17.9.2018

Začiatok Výučby ZS- externé štúdium: 22.9.2018

UPOZORNENIE: 

Všetci zapisovaní študenti si na zápis prinesú vyplnené a podpísané "Čestné vyhlásenie". (nájdete ho na našej stránke)

Študenti 1. ročníka 1. stupňa si na zápis prinesú:
1. občiansky preukaz
2. rozhodnutie o prijatí
3. fotografiu 4,5x6 cm.

Študenti 1. ročníka 2. stupňa si na zápis prinesú:
1. občiansky preukaz
2. overenú fotokópiu Bc. diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia (pokiaľ ich doposiaľ nedoložili), študenti NHF doklady neoverujú
3. fotografiu 4,5x6 cm.
4. rozhodnutie o prijatí

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?