Načítavam stránku...

Odporúčaná literatúra na prijímacie pohovory pre spoločný študijný program Ekonómia a právo

 

pre predmet Náuka o spoločnosti

 • KICZKO, L. – MARCELLI, M. – WALDSCHÜTZ, E. – ZIGO, M.: Dejiny filozofie.
 • Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2008
 • FÜRSTOVÁ, M. – TRINKS, J.: Filozofia. Bratislava, SPN, 2006.
 • MIEDZGOVÁ, J.: Základy etiky. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2007.
 • KRSKOVÁ, A. – KRÁTKA, D.: Základy práva. 7. vydanie, SPN, 2008, Bratislava.
 • Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. z 1. septembra 1992 v platnom znení

 

pre predmet Dejepis

 • BARTL, Július – KAMENICKÝ, Miroslav – VALACHOVIČ, Pavol. Dejepis pre 1. ročník gymnázií. Bratislava : SPN, 2000.
 • BARTL, Július – KAČÍREK, Ľuboš – OTČENÁŠ, Michal. Dejepis pre 2. ročník gymnázií. Národné dejinyBratislava : SPN, 2002.
 • KAMENICKÝ, Miroslav – KODAJOVÁ, Daniela – TONKOVÁ, Mária. Dejepis pre 2.
 • ročník gymnázií. Svetové dejiny. Bratislava : SPN, 2003.
 • BARTLOVÁ, Alena – LETZ, Róbert. Dejepis pre 3. ročník gymnázií. Národné dejinyBratislava, SPN, 2005.
 • KAMENICKÝ, Miroslav – KODAJOVÁ, Daniela – TONKOVÁ, Mária. Dejepis pre 3.
 • ročník gymnázií. Svetové dejiny Bratislava : SPN, 2006.

 

pre predmet Logika

 • GAHÉR, F.: Logika pre každého, 3. doplnené vydanie, Bratislava, Iris, 2003.
 • FÜRSTOVÁ, M. - TRINKS, J.:Filozofia, Bratislava: SPN, 2006: strany 47-79.

 

pre predmet Základy ekonómie a ekonomiky

 • LISÝ, Ján a kolektív: Základy ekonómie a ekonomiky, Bratislava, Vydavateľstvo Ekonóm, 2014.

 

pre predmet Cudzí jazyk

 • LASKOVIČOVÁ, Tatiana – ONDREJOVÁ Zuzana: Anglický jazyk – Príručka na prijímacie skúšky, Bratislava, Vydavateľstvo Ekonóm, 2012.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Nemecký jazyk – Príručka na prijímacie skúšky, Bratislava, Vydavateľstvo Ekonóm, 2012.
 • PAĽKOVÁ, Jana: Španielsky jazyk – Príručka na prijímacie skúšky, Bratislava, Vydavateľstvo Ekonóm, 2012.
 • RIZEKOVÁ, Iveta – VITA, Tiziano: Francúzsky jazyk, Taliansky jazyk – Príručka na prijímacie skúšky, Bratislava, Vydavateľstvo Ekonóm, 2012.
 • KVAPIL, Roman – RECHTORÍKOVÁ, Gabriela: Slovenský jazyk, Ruský jazyk – Príručka na prijímacie skúšky, Bratislava, Vydavateľstvo Ekonóm, 2012.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?