Dňa 16.5. 2018 o 12:30 sa uskutočnilo žrebovanie kandidátov s rovnakým počtom hlasov do zamestnaneckej časti AS NHF EU v Bratislave. Výsledky ako aj zoznam všetkých zvolených kandidátov nájdete v prílohe.