Načítavam stránku...

Návrhy na kandidátov do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť bude možné odovzdať 24.4. 2018 v čase od 12:30 hod do 14:00 hod. v miestnosti 2B50.

Návrh kandidáta je viazaný na pracovisko navrhovateľa – navrhnutý môže byť iba kandidát z rovnakého pracoviska ako navrhovateľ.

 

Zaradenie navrhovateľov na konkrétne pracovisko bude skontrolované podľa zoznamu oprávnených voličov (za tento zodpovedá Dekanát NHF). Po stotožnení s pracoviskom obdrží navrhovateľ od členov komisie obálku s označením príslušného pracoviska a tlačivo na návrh kandidáta do AS NHF EU za zamestnaneckú časť.

Návrh kandidáta je možné vyplniť priamo v miestnosti 2B50 alebo priniesť na už vyplnenom tlačive „NÁVRH KANDIDÁTA DO AS NHF EU ZA ZAMESTNANECKÚ ČASŤ“.

Navrhovateľ vyplnené tlačivo vloží do obálky s označením pracoviska, ktorú obdržal od členov volebnej komisie a následne ju vhodí do pripravenej schránky.

            Navrhnutí kandidáti budú oslovení nasledovným spôsobom:

  1. prostredníctvom e-mailu na pracovnú e-mailovú adresu v tvare Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  2. prostredníctvom listu zaslaného internou poštou na príslušné pracovisko, za ktoré bol ako kandidát navrhnutý
  3. prostredníctvom Zoznamu navrhnutých kandidátov na webovej stránke NHF a výveske NHF zverejneného najneskôr 25.4.2018.

Potvrdenie prijatia kandidatúry

Vzhľadom na dopyt zo strany Zamestnaneckej časti členov akademickej obce NHF EU rozhodla Volebná komisia na stretnutí dňa 18.4.2018 o pridaní ďalšieho termínu, kedy je možné potvrdiť prijatie kandidatúry.

Potvrdenie prijatia kandidatúry navrhnutými kandidátmi do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť bude možné vykonať

27.4. 2018 v čase  od 12:30 hod do 13:30 hod. v miestnosti 3B57 a

 2.5. 2018 v čase od 12:30 hod. do 14:00 hod. v miestnosti 2B50.

 

V Bratislave dňa 23.4. 2018

Mgr. Ing. Tomáš Černěnko, PhD.
      predseda volebnej komisie
 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?