Načítavam stránku...

Pri príležitosti 65. výročia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa vedenie fakulty rozhodlo oceniť nominovaných učiteľov ekonomických predmetov za prínos k výučbe ekonomických predmetov na stredných školách. Odborná porota  v ďalšom procese vyberie viacerých ocenených učiteľov. Okrem toho by sme radi dali priestor aj žiakom a verejnosti, ktorá má možnosť prejaviť podporu vybranému kandidátovi. Cenu verejnosti automaticky získa učiteľ, ktorý získa najviac hlasov.

Podporte vášho kandidáta! Anketa je anonymná. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Anketa trvá do 15.04.2018.

Online formulár určený na hlasovanie je k dispozícii na stránke: anketa NHF - cena verejnosti.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?