Načítavam stránku...

Podľa Zásad volieb NHF EU v Bratislave do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť boli Volebnou komisiou stanovené nasledovné termíny:

  1. Voľby do AS NHF EU za zamestnaneckú časť sa budú konať 15.5.2018 v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod v miestnosti 1C02
  2. Návrhy na kandidátov do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť bude možné odovzdať 24.4. 2018 v čase od 12:30 hod do 14:00 hod. v miestnosti 2B50.
  3. potvrdenie prijatia kandidatúry navrhnutými kandidátmi do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť bude možné vykonať 2.5. 2018 v čase od 12:30 hod. do 14:00 hod. v miestnosti 2B50.

V Bratislave dňa 11.4. 2018

Mgr. Ing. Tomáš Černěnko, PhD.
predseda volebnej komisie
Konzultačné hodiny KAIaVT
RNDr. Agneša Gašperanová, PhD.

Pondelok: 11:00 –12:00
Utorok:       11:00 – 12:30

v skúškovom období:
Streda: 12:00 - 13:00

2B51
Ing. Lucia Lacko-Bartošová. PhD.

Štvrtok:     13:00 –15:00

v skúškovom období:
Streda: 13:00 - 14:00

2B53
Ing. Iveta Ondrášová, PhD.

Utorok:     11:00 – 12:30

v skúškovom období:
Pondelok: 9:30 - 10:30

2B53

Konzultačné hodiny členov KAIaVT v ZS 2018/2019

Konzultačné hodiny KAIaVT
RNDr. Agneša Gašperanová, PhD. Pondelok: 15:00 –16:30 2B51
Ing. Lucia Lacko-Bartošová. PhD. Štvrtok: 13:00 –15:00 2B53
Ing. Iveta Ondrášová, PhD.

Utorok: 10:15 – 11:00

Štvrtok: 8:30 – 9:15

2B53

Členovia KBMF boli za svoju výskumnú a publikačnú činnosť ocenení Cenou EUBA za publikačnú činnosť 2018 udeľovanú každoročne nezávislou komisiou významných odborníkov pod záštitou rektora EUBA.

Autorský kolektív Jana Kotlebová, Mária Širaňová (obe KBMF) a Roman Horváth (IES, Karlova univerzita v Prahe) za článok Interest Rate Pass-Through in the Euro Area: Financial Fragmentation, Balance Sheet Policies and Negative Rates publikovaný v časopise Journal of Financial Stability získali najvyššie ocenenie v kategórii publikácie v domácich a zahraničných časopisoch.

Autor Štefan Lyócsa (KBMF) v spolupráci s Eudardom Baumöhlom, Tomášom Výrostom (OF EUBA) a Evženom Kočendom (IES, Karlova univerzita v Prahe) za článok Networks of Volatility Spillovers Among Stock Markets publikovaný v časopise Physica A: Statistical Mechanics and its Applications takisto získali ocenenie v kategórii publikácie v domácich a zahraničných časopisoch.

Všetkým členom KBMF srdečne gratulujeme a prajeme im veľa zdaru v ich ďalšej vedeckej činnosti.

Bližšie informácie sú dostupné na tejto internetovej adrese. 

Ako už sa v posledných rokoch stalo zvykom, aj Katedra bankovníctva a medzinárodných financií sa podieľa na vzdelávaní našich najmenších spoluobčanov. V utorok 16.7. sa pod vedením doc. Ing. Petra Árendáša PhD. konala v rámci "Detskej ekonomickej univerzity 2019 v anglickom jazyku" prednáška s názvom "Investovanie pre deti". 

Autorský kolektív v zložení Valéria Némethová (Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja), Mária Širaňová (Katedra bankovníctva a medzinárodných financií) a Miroslav Šipikal (Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja) publikovali vedecký článok na tému "Public support for firms in lagging regions - evaluation of innovation subsidy in Slovakia" v renomovanom vedeckom žurnáli Science and Public Policy vydávanom nakladateľstvom Oxford University Press. 

Vážení študenti,

v prílohe nájdete otázky pre inžinierske (št. program Bankovníctvo) štátne skúšky pre ak. rok 2018/2019. 

Vaša KBMF

Inžinierske štátne skúšky (program Bankovníctvo)

Inžinierske štátne skúšky (program Bankovníctvo) - Mikroekonómia a Makroekonómia

Bakalárske štátne skúšky (program FBI) - aktualizované!

Bakalárske štátne skúšky (program FBI) - Národohospodárske náuky - aktualizované!

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?