Načítavam stránku...

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň, ktorý sa bude konať v piatok 9. februára 2018 od 9:00 do 13:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave (platí pre bratislavské fakulty: Národohospodársku fakultu, Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov a Fakultu aplikovaných jazykov). 

 Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt sa dozviete všetky potrebné informácie o:

  • študijných programoch,
  • možnostiach štúdia na danej fakulte,
  • podávaní prihlášok,
  • a prijímacom konaní.

Okrem toho budú na jednotlivých fakultách prebiehať ich prezentácie, diskusie so študentmi, pedagógmi a vedením fakúlt. 

Pre všetkých záujemcov o štúdium, ktorí sa zúčastnia Informačného dňa na Ekonomickej univerzite v Bratislave, je pripravená súťaž o zaujímavé ceny.

Program informačného dňa:

09:00 - 13:00 Prezentácie jednotlivých fakúlt

09:00 - 09:30  -  1. vstup
09:40 - 10:10  -  2. vstup 
10:20 - 10:50  -  3. vstup 
11:00 - 11:30  -  4. vstup 
11:40 - 12:10  -  5. vstup
12:20 - 12:50  -  6. vstup

Prezentačné stánky o jednotlivých študijných programoch budú umiestnené počas celého informačného dňa v spoločných priestoroch univerzity.

Budova V1 (od zastávky vľavo):

  • Národohospodárska fakulta (SM1 - Spoločenská miestnosť) 
  • Obchodná fakulta (B108)

Budova V2 (od zastávky vpravo):

  • Fakulta hospodárskej informatiky (B1.03) 
  • Fakulta podnikového manažmentu (B1.02) 
  • Fakulta medzinárodných vzťahov (B1.05) 
  • Fakulta aplikovaných jazykov (B1.04)

12:20 Vyhodnotenie súťaže pre uchádzačov o štúdium (budova rektorátu)

Odborné prednášky (Miestnosť C1.06)

09:00 - 09:30 - NHF: Ing. Marcel Novák, PhD. - Peniaze nie sú zadarmo

09:40 - 10:10 - OF:  Ing. Jozef Orgonáš, PhD. - Marketing a obchod ako ich nepoznáte

10:20 - 10:50 - FAJ: PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD. - Communication across cultures: pastime or necessity

11:00 - 11:30 - FMV: Mgr. Samuel Goda, PhD. - Problémy Latinskej Ameriky

11:40 - 12:10 - FHI: Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD. - Účtovníctvo nie je nuda

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?