Načítavam stránku...

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,

v súvislosti s Týždňom udržateľnosti na EU v Bratislave 2017 (6.11.2017 - 13.11.2017) si Vám dovoľujeme adresovať informácie o celouniverzitných podujatiach, ktoré organizuje Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave v spolupráci s fakultami EU v Bratislave, ako aj ďalšími organizáciami, na ktoré ste srdečne pozvaní: 

 

Pondelok 6.11.2017 o 9:00 h – Junior mentoring na EU v Bratislave (spoločenská miestnosť v budove rektorátu V2).

- spolupráca s:  Universidade Católica Portuguesa, Porto (Portugalsko) – akreditovaná EQUIS, AMBA, AIESEC, OIKOS.

- prezentácia Idea Puzzle® odporúčanej Európskou asociáciou univerzít, spolu s iniciatívami študentských organizácií AIESEC a OIKOS určená študentom a absolventom všetkých stupňov štúdia, pedagógom a výskumným pracovníkom.

Pondelok 6.11.2017 o 11:00 h – Festival udržateľnosti (spoločenská miestnosť v budove rektorátu V2).

- podujatie gestoruje Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave.

- súťaž pre študentov.

Pondelok 6.11.2017 o 12:30 h – Promócie absolventov doktorandského štúdia EU v Bratislave (Aula EU v Bratislave).

- slávnostné podujatie určené študentom / absolventom všetkých stupňov štúdia a všetkým pracovníkom EU v Bratislave.

Streda 8.11.2017 o 8:00 h – Prijatie v rámci medzinárodnej konferencie „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“ (Rokovacia miestnosť A3.04, 3. poschodie v budove rektorátu V2).

- spolupráca s: Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov.

- úvodná časť podujatia určená spíkrom medzinárodnej konferencie „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“ a pozvaným hosťom.

Streda 8.11.2017 do 17:00 h – Medzinárodná konferencia „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“ (spoločenská miestnosť v budove rektorátu V2).

- spolupráca s: Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov.

- podujatie určené všetkým študentom a absolventom všetkých stupňov štúdia, pedagógom a výskumným pracovníkom.

Piatok 10.11.2017 od 9:00 h – Junior mentoring - Inovácie "veni": KNOW (Rokovacia miestnosť A3.04, 3. poschodie v budove rektorátu V2).

- spolupráca s:  Instituto Politécnico do Porto, Porto (Portugalsko) – člen EURASHE.

Slovenská inovačná a energetická agentúra

- úvodná časť (1. Inovácie "veni": KNOW) podujatia koncipovaného ako podpora inovácií a kreativity na fakultách EU v Bratislave v troch nadväzujúcich krokoch:

  1. Inovácie "veni": KNOW
  2. Inovácie "vidi": HOW
  3. Inovácie "vici": KNOW HOW

- junior mentoring určený zástupcom fakúlt EU v Bratislave v dvoch kreatívnych medzifakultných tímoch študentov.

Sobota 11.11.2017 od 9:00 h – Súťaž pre študentov - Inovácie "vidi": HOW (Miestnosti A3.12 a A3.13, 3. poschodie v budove rektorátu V2).

- záštita predsedu vlády SR p. Roberta Fica.

- spolupráca s:  Instituto Politécnico do Porto, Porto (Portugalsko) – člen EURASHE.

Slovenská inovačná a energetická agentúra

- pokračovanie (2. Inovácie "vidi": HOW) podujatia koncipovaného ako podpora inovácií a kreativity na fakultách EU v Bratislave v troch nadväzujúcich krokoch:

  1. Inovácie "veni": KNOW
  2. Inovácie "vidi": HOW
  3. Inovácie "vici": KNOW HOW

- súťaž zástupcov fakúlt EU v Bratislave v dvoch kreatívnych medzifakultných tímoch študentov.

Pondelok 13.11.2017 od 9:00 h - Prezentácia výsledkov súťaže pre študentov - Inovácie "vici": KNOW HOW (Rokovacia miestnosť A3.04, 3. poschodie v budove rektorátu V2).

- spolupráca s:  Instituto Politécnico do Porto, Porto (Portugalsko) – člen EURASHE.

Slovenská inovačná a energetická agentúra

- záverečná časť (3. Inovácie "vici": KNOW HOW) podujatia koncipovaného ako podpora inovácií a kreativity na fakultách EU v Bratislave v troch nadväzujúcich krokoch:

  1. Inovácie "veni": KNOW
  2. Inovácie "vidi": HOW
  3. Inovácie "vici": KNOW HOW

- prezentácia výsledkov súťaže zástupcov fakúlt EU v Bratislave v dvoch kreatívnych medzifakultných tímoch študentov.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?