Načítavam stránku...

Národohospodárska fakulta a Protimonopolný úrad SR si dovoľujú pozvať Vás a Vašich kolegov na konferenciu s názvom Aktuálne trendy v oblasti hospodárskej súťaže, ktorá sa uskutoční dňa 25. 10. 2017 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Ďalšie podrobnosti nájdete v priloženej pozvánke a programe konferencie.

Ak máte záujem zúčastniť sa konferencie, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sa registrovali na http://www.antimon.gov.sk/konferencia-2017/ do 11. 10. 2017.

 

 

Dear colleagues,

 

Faculty of National Economy and Antimonopoly Office of the Slovak Republic invite you and your colleagues to the conference on Current Trends in Competition, which will be held on 25 October 2017 at the Aula of the University of Economics in Bratislava, Slovakia.

For more details, please find the attached document “Conference Invitation” and “Conference Agenda”.

If you wish to attend the conference, we kindly ask you to register at  http://www.antimon.gov.sk/conference-2017/ till 11 October 2017.

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?