Načítavam stránku...

Dňa 25. októbra 2017 sa uskutoční konferencia Aktuálne trendy v oblasti hospodárskej súťaže.

Konferenciu zorganizuje Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave v priestoroch Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Vybrané témy:

  • Nový prístup k notifikačným kritériám pri oznámeniach koncentrácií
  • Využívanie dôkazov v konaniach úradu získaných v iných konaniach, najmä trestných
  • Miera regulácie v jednotlivých sektoroch a vyhodnocovanie zavádzania súťažného princípu do vybraných sektorov prostredníctvom unbundlingu

 

Medzi pozvanými sú aj uznávaní ekonómovia Gerhard Clemenz, Klaus Gugler, či Petr Joakim Agrell

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom

Organizátori konferencie

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?