Cenou Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú prácu bola ocenená Ing. Monika Varcholová, absolventka Národohospodárskej fakulty, ktorá obhájila diplomovú prácu na tému Dane ako spôsob boja s negatívnymi externalitami. Ocenenie jej bolo udelené v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie „Odkaz profesora Imricha Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax“, ktorá sa konala 1. marca 2023 v Kongresovej sále Národnej banky Slovenska. 

 

Veríme, že by téma diplomovej práce a jej spracovanie zaujali aj nášho významného slovenského ekonóma profesora Imricha Karvaša, ktorý vo svojom diele Základy hospodárskej vedy, poukazoval na to, že zlyhania trhu vyžadujú zásahy štátu.  

Našej absolventke srdečne blahoželáme a tešíme sa z tohto krásneho úspechu spoločne s ňou.  

 

Zdroj foto: NBS.