Na neverejnom zasadnutí AS NHF EU v Bratislave dňa 30.11.2022 získala v prvom kole volieb kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS NHF EU v Bratislave a stala sa kandidátom na dekana

 

prof. Ing. Erika PASTORÁKOVÁ, PhD.

 

V Bratislave 30.11.2022

 

                                                                   Ing. Hana Poláčková, PhD.

                                                      predsedníčka Volebnej komisie pre voľbu

                                                      kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave