Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pre volebné obdobie 01.02.2023 ‑ 31.01.2027 v zmysle Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave zo dňa 06.09.2018 podľa čl. 3 ods. 5

 

zverejňuje

zoznam kandidátov na kandidáta na dekana Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pre volebné obdobie 01.02.2023 ‑ 31.01.2027:

 1. prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

Volebný program - prof. Pastoráková

Životopis - prof. Pastoráková

 

V Bratislave dňa 26. 10. 2022

Za Volebnú komisiu pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave

Ing. Hana Poláčková, PhD., predsedníčka