Katedra bankovníctva a medzinárodných financií aj v tomto roku pripravila študentov študijného programu finančné trhy a investovanie a doktorandov katedry na účasť v európskom kole v obchodovaní Rotman European Trading Competition – RETC 2022.

 

Tentokrát dvojica pedagógov doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. a doc. Ing. Peter Árendáš, PhD. nominovala do súťaže až dva reprezentačné tímy.

Študenti NHF Ing. Claudia Kronková, Ing. Viktória Mičjanová, Ing. Mário Zeman, Ing. Juraj Dedinský, Ing. Marko David Vateha, Bc. Barbora Biesiková, Bc. Lenka Bosáčiková, Bc. Patrik Kokočák a Bc. Kamil Fedák si tento rok zmerali svoje sily 26.augusta 2022 v online prostredí. Do súťaže sa zaregistrovalo 31 tímov z 25 európskych univerzít.

Tím doktorandov obsadil krásne 3. miesto a  tím študentov inžinierskeho štúdia obsadil veľmi blízke 6. miesto.

Tento rok sa súťažilo v oceňovaní dlhopisov na základe benchmarkových sadzieb a trhových správ a v ich následnom obchodovaní (EIB Interest Rate Case), v obchodovaní na promptnom a forwardovom trhu s elektrinou (Enel Electricity Trading Case) a v algoritmickom obchodovaní Intesa SanPaolo Algo (za náš tím využitý Python) v prostredí Rotman Interactive Trader.

Na prvom mieste zástupcov NHF tento rok nahradili zástupcovia University of Warsaw (Poland).