Európska noc výskumníkov sa konala po dvojročnej prestávke opäť prezenčne. Organizátori si aj tento rok pripravili bohatý a maximálne pestrý program, ktorý oslovil všetky vekové kategórie, vrátane detí a študentov. Mottom 16. ročníka bolo „Dôverujme vede“, ktorým chceli organizátori návštevníkov a najmä mladých ľudí podnietiť k tvorivej aktivite a zážitkovému vzdelávaniu.

 

Zastúpenie na tomto jedinečnom podujatí mala aj Národohospodárska fakulta a to pod názvom Ekonómia pre každého. Tím pedagógov fakulty spolu s prof. Groshekom z USA prezentoval mnohé zaujímavé aktivity zamerané na poznatky z ekonómie. Súčasne sa využil tento priestor na predstavenie vzdelávacej platformy Learn Economics.

Vzdelávacia platforma Learn Economics je výsledkom riešenia projektu KEGA s názvom „Learn Economics: aplikácia e-vzdelávania ako novej formy výučby ekonómie“ realizovaného počas rokov 2020 – 2022. Ambíciou projektového tímu bolo vybudovať verejne dostupnú a dlhodobo udržateľnú vzdelávaciu platformu, ktorá dokáže podnietiť zvedavosť mladých ľudí o ekonómiu a jej praktické využitie v bežnom živote.

Stánok Národohospodárskej fakulty pútal zaslúženú pozornosť návštevníkov, prezentované aktivity mali veľkú odozvu u žiakov a študentov. Tohtoročnú Európsku noc výskumníkov možno právom považovať za výnimočne vydarenú akciu zameranú na popularizáciu vedy a výskumu.