Ekonomika prechádza výrazne turbulentnou vývojovou etapou. V krátkom čase sa posúva od pandemických obmedzení k ponukovým šokom, od nedávnej deflácie k dvojcifernej inflácii a od ohrozenia mikroorganizmamik ohrozeniu geopolitikou. V tejto situácii sme namiešali príspevky do nášho časopisu tak, aby sa v ňomprestriedali akútne problémy s takými, ktoré sú viac nadčasové.

 

Nebolo možné vynechať oblasť rastu cenovej hladiny a možných protiopatrení- tejto problematike sa venujepríspevok v sekcii Aktuality. V sekcii Téma čísla sú tri rôzne pohľady na problematiku zmien v povahezamestnanosti: na zmeny vo forme, náplni alebo využívaní práce. A sekcia „Zaujímavosti“ prináša pestrejšiuskladbu tém, v ktorých nehrá primárnu rolu žiadna aktuálna hrozba... lebo myslenie ekonómov by nemalo byťohraničené na javy, ktoré sú práve momentálne dramatické.

Nové číslo časopisu si môžete pozrieť tu.