Volebná komisia týmto zverejňuje výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS NHF. Navrhnutí a potvrdení kandidáti získali za jednotlivé pracoviská uvedený počet hlasov:

 

Meno kandidáta

Pracovisko

počet hlasov

Ing. Monika Paráková

Dekanát NHF

7

Ing. Peter Leško, PhD.

Katedra ekonomickej teórie

8

Ing. Andrej Přívara, PhD.

Katedra ekonomickej teórie

8

Ing. Eva Sirakovová, PhD.

Katedra ekonomickej teórie

8

Ing. Erika Majzlíková, PhD.

Katedra hospodárskej politiky

6

doc. Ing. Eduard Nežinský, PhD.

Katedra hospodárskej politiky

6

Ing. Valéria Némethová, PhD.

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

6

Ing. Eva Pongrácz, PhD.

Katedra sociálneho rozvoja a práce

3

doc. Ing. Katarína Belanová, PhD.

Katedra financií

4

doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD.

Katedra financií

14

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Katedra financií

16

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

10

Ing. Boris Šturc, CSc.

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

11

Ing. Zuzana Brokešová, PhD.

Katedra poisťovníctva

5

Mgr. Andrea Čonková, PhD.

Katedra pedagogiky

4

Ing. Lukáš Žido

Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky

1

Konečné zloženie členov za zamestnaneckú časť AS NHF bude zverejnené po žrebovaní, ktoré sa uskutoční 30. 05. 2022 o 16.00 h z dôvodu rovnakého počtu hlasov na pracovisku Katedra ekonomickej teórie NHF EU v Bratislave.

V Bratislave 30. 5. 2022

Ing. Lukrécia Kováč Gerulová, PhD.

predseda volebnej komisie