Volebná komisia týmto zverejňuje zoznam kandidátov na členov AS NHF za zamestnaneckú časť. Z navrhnutých kandidátov na členov AS NHF za zamestnaneckú časť zo dňa 16.5.2022 prijali kandidatúru dňa 17.5.2022 nasledujúci kandidáti:

 

PARÁKOVÁ MONIKA, Ing. – Dekanát NHF 

PŘÍVARA ANDREJ, Ing. PhD. – KET 

SIRAKOVOVÁ EVA, Ing. PhD. – KET 

TRNOVSKÝ KAROL, Ing. PhD. – KET 

LEŠKO PETER, Ing. PhD. – KET 

NEŽINSKÝ EDUARD, doc. Ing. PhD. – KHP 

MAJZLÍKOVÁ ERIKA, Ing. PhD. – KHP 

NÉMETHOVÁ VALÉRIA, Ing. PhD. – KVSaRR 

PONGRÁCZ EVA, Ing. PhD. – KSRaP 

BELANOVÁ KATARÍNA, doc. Ing. PhD. – KF 

VÁLEK JURAJ, doc. Ing. PhD. – KF  

BELIČKOVÁ KORNÉLIA, doc. Ing. PhD. – KF 

KOTLEBOVÁ JANA, doc. Ing. PhD. – KbaMF 

ŠTURC BORIS, Ing. CSc. – KbaMF 

BROKEŠOVÁ ZUZANA, Ing. PhD. - KPOI 

ČONKOVÁ ANDREA, Mgr. PhD. – KPG 

ŽIDO LUKÁŠ, Ing. - KAIaVT 

Voľby do AS NHF EU za zamestnaneckú časť sa budú konať dňa  30.5.2022, v čase 12:00 - 14:30 hod., v miestnosti 1C02.

 

V Bratislave, dňa 17.5.2022

 

Ing. Lukrécia Kováč Gerulová, PhD.

predseda volebnej komisie