mhp_12_21_titulka.jpg

Slovenská ekonomika sa zotavuje z pandemickej recesie, ktorá ju postihla v roku 2020. Predpokladáme,Slovenská ekonomika sa zotavuje z pandemickej recesie, ktorá ju postihla v roku 2020. Predpokladáme,že proces zotavovania bude prebiehať aj napriek tomu, že príčina recesie ešte nepominula. V tejto viere sidovoľujeme ponúknuť niekoľko obhliadnutí sa za recesiou. Sú rôznorodé a tvoria „Tému čísla“ tohto vydaniačasopisu: všímajú si zmeny v sociálnej situácii, v ziskovosti lekární, dopady na migráciu, alebo aj rozdielnedopady recesie na spotrebu a investície.

Po takmer dvoch desaťročiach „nezaujímavého“ vývoja je ukazovateľ miery inflácie opäť v centre pozornosti.Ako aktualitu prinášame pohľad na jeden z čiastkových problémov inflácie (a jej merania). A sekcia„Zaujímavosti“ opäť prináša pestrejšiu zmes tém: Možno sa v nej dočítať, ako sa Slovensku darí v rebríčkuspokojnosti so životom, alebo ako sa formujú vzťahy EÚ s ďalšími centrami svetovej ekonomiky. Originálnympríspevkom je aj hodnotenie procesu liberalizácie trhu so službami koronerov.

Nové číslo časopisu si môžete pozrieť tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.