Absolventi NHF opäť ukázali, že patria medzi špičku v ekonomickom vzdelávaní! Je to ten najlepší dôkaz vysokej kvality ekonomického vzdelávania v slovenských podmienkach, ako aj využitia potenciálu talentovaných študentov prostredníctvom spolupráce so zanietenými vedúcimi záverečných prác.

Gratulujeme všetkým trom oceneným a sme na ich výsledky hrdí, pričom veríme, že tieto úspechy ich podnietia k ďalšiemu vedeckému bádaniu a zvedavosti.

Guvernér NBS Peter Kažimír udelil cenu autorom troch študentských prác z roku 2021. pričom všetci ocenení sú absolventmi NHF:

  • Prvú cenu udelili Ing. Borisovi Fišerovi, PhD. za dizertačnú prácu „Managed Devaluations/Depreciations of Currencies as a Tool of Economic Recovery“.
  • Druhú cenu získal Ing. Tomáš Oleš za diplomovú prácu „Rozdiely vo vývoji európskych regiónov“.
  • Tretiu cenu získal Ing. Tomáš Ševček s diplomovou prácou „Predikčná schopnosť modelov“.

Súťaž o cenu guvernéra NBS pre študentov vysokých škôl za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú prácu v oblasti ekonómie, vyhlásila centrálna banka po deviatykrát. Do súťaže o cenu guvernéra sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl na Slovensku, alebo aj slovenskí občania študujúci v zahraničí. V roku 2021 bolo možné prihlásiť práce obhájené v školskom roku 2020/2021, a to najmä dizertačné práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu. Práce vyhodnocovala odborná porota zložená zo zástupcov akademickej obce a Národnej banky Slovenska. V tomto roku do súťaže prihlásilo svoje záverečné práce  12 študentov slovenských aj zahraničných univerzít.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať na stránke NBS. Zdroj fotografií: NBS.

cenaguv39