Prestížnu cenu Danubius Young Scientist Award za rok 2021 získala Ing. Erika Majzlíková, PhD. za prínos v oblasti výskumu Deindustrializácie a jej príčin použitím Input-Output metódy.

 

Erika Majzlíková pôsobí na funkčnom mieste docentky na Katedre hospodárskej politiky NHF. Jej výskumný potenciál už bol ocenený aj na domácej scéne Národnou bankou Slovenska a výsledky jej výskumu boli dokonca publikované v Cambridge Journal of Economics. Vo výučbe sa venuje najmä hospodárskej politike a Sociálno-ekonomickej analýze. Je členkou Slovenskej ekonomickej spoločnosti a International Input-Output Association.

Cena “Danubius Young Scientist Award” má za cieľ podporiť mladých vedcov v ich rozvoji a špecificky ich podporiť pri skúmaní otázok spojených s regiónom povodia Dunaja. Nominantom na ocenenie sa stávajú vedci zo všetkých 14tich krajín spomínaného regiónu.

Online ceremoniál a Erikin príhovor pri príležitosti odovzdávania ceny si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/rI48h1yuba0?t=4733

Erike k jej ďalšiemu úspechu blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspešných krokov vo vedeckom bádaní!

 

 
 
em da