Tím študentov programu bankovníctvo, zabezpečovaného Katedrou bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU v Bratislave, obsadil na európskej súťaži Rotman European Trading Competition RETC 2021 skvelé 1. miesto.

Víťazný tím študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia v zložení Bc. Claudia Kronková, Ing. Katarína Kozáková (Pitáková), Ing. Mário Zeman, Ing. Juraj Dedinský a Ing. Marko Dávid Vateha pod vedením odborníkov z katedry doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. a doc. Ing. Peter Árendáš, PhD. uspel v náročnej konkurencii 31 registrovaných univerzitných tímov z rôznych krajín Európy.

Európske kolo súťaže organizovala 27.8.2021 Luiss Guido Carli – University of Rome (Taliansko) v spolupráci s Rotman School of Management (University of Toronto, Kanada). Katedra bankovníctva a medzinárodných financií od r. 2016 pravidelne vysiela najlepších študentov na svetové (Toronto, Kanada) a európske (Rím, Taliansko) kolo Rotman Trading Competition (RTC), pričom je jediným reprezentantom Slovenska na tejto súťaži. Tím každým rokom zlepšuje svoje finálne umiestnenie, k čomu prispieva aj zaradenie predmetu špeciálny seminár z finančných trhov (ROTMAN) do študijného plánu programu bankovníctvo.  

Súťaž sa tentokrát vzhľadom na vývoj pandémie COVID-19 konala v online prostredí Rotman Interactive Trader. Súťažilo sa v troch oblastiach, pričom slovenský tím exceloval v každej z nich:

1. miesto v Enel Electricity Trading Case – obchodovanie s elektrickou energiou na spotovom a forwardovom trhu

1. miesto v EIB Institut Interest Rate Case – obchodovanie so štátnymi dlhopismi

3. miesto v Intesa SanPaolo Algo Trading Case – algoritmické automatizované obchodovanie.

Možnosť zasúťažiť si v silnom konkurenčnom prostredí a výborné dosiahnuté výsledky sú silnou motiváciou, tak pre študentov ako aj pedagógov, ktorí ich na súťaž pripravujú.

Ďalšie informácie môžete nájsť na stránkach rotman.utoronto.ca a retc.luiss.it

dsc 0029

 

https://retc.luiss.it/results/2021-results/