Dekanka Národohospodárskej fakulty aj v aktuálnom akademickom roku ocenila najlepšie diplomové práce, ktoré prispeli k rozvoju ekonomického poznania v príslušnej skúmanej oblasti alebo k zaujímavým zisteniam. Mimoriadnu kvalitu záverečných prác ocenili nielen vedúci a oponenti diplomových prác, ale aj štatnicové komisie, v ktorých prebiehala ich obhajoba.

Cenu dekanky NHF za diplomovú prácu v akademickom roku 2020/2021 získali títo absolventi inžinierskeho štúdia (v abecednom poradí):

Ing. Barbora Balážová

Ing. Maroš Kamzík 

Ing. Martin Kobliška 

Ing. Jozef Medveď

Ing. Tomáš Oleš

Ing. Branislav Slobodník

Ing. Tomáš Ševček

Ing. Katarína Víteková

 

Všetkým oceneným k ich výsledku gratulujeme a veríme, že aj v ďalšom profesionálnom raste budú robiť dobré meno Národohospodárskej fakulte EUBA.