Predpokladáme, že v časoch, keď ešte stále v hrajú prím témy súvisiace s koronakrízou, jej dopadmi,Predpokladáme, že v časoch, keď ešte stále v hrajú prím témy súvisiace s koronakrízou, jej dopadmi,opatreniami proti nej a pod., dobre padne pestrejšia zmes ekonomických tém.

 

Vďaka dobrému dojmu z tohtoročného fakultného kola ŠVOČ (študentskej vedeckej a odbornej činnosti)Vďaka dobrému dojmu z tohtoročného fakultného kola ŠVOČ (študentskej vedeckej a odbornej činnosti)sme pravidelnú sekciu „Téma čísla“ nahradili mimoriadnou sekciou „Z výskumnej činnosti študentov“.Pripravili sme ju s našimi študentmi - účastníkmi ŠVOČ - úpravou ich prác do podoby kratšíchčlánkov.

Ako aktualitu prinášame pohľad na náhlu stratu tradičnej konkurenčnej výhody priemyselnej výroby vAko aktualitu prinášame pohľad na náhlu stratu tradičnej konkurenčnej výhody priemyselnej výroby vSR. A v sekcii „Zaujímavosti“ sa dočítate o problémoch spojených s prebytočnou likviditou v bankáchaj o takzvanom európskom akademickom paradoxe.

Nové číslo časopisu si môžete pozrieť tu.