Laureátom ceny za Študentskú osobnosť Slovenska akademického roka 2019/2020, ktorú udeľuje Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International sa v kategórii ekonómia stal Ing. Boris Fišera, študent doktorandského štúdia z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Nad projektom prevzala záštitu prezidentka SR - J.E. Zuzana Čaputová. Garantami projektu sú Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied. Na odovzdávaní cien sa zúčasnila aj dekanka NHF prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., ktorá zablahoželala ocenenému a poďakovala za úspešnú reprezentáciu Národohospodárskej fakulty. 

 

 

studentska osobnost slovenska 1

studentska osobnost slovenska 2