Pre mimoriadne veľký záujem študentov o problematiku kryptoaktív, ktorý prejavovali v diskusiách naprieč mnohými predmetmi sme zorganizovali online prednášku za účasti odborníkov z Národnej banky Slovenska.

 

Online prednášku pre študentov NHF EU v Bratislave na tému „Kryptoaktíva – teória a prax“ v prostredí MS Teams na ktorej sa zúčastnilo viac ako 220 študentov NHF zorganizovala Katedra ekonomickej teórie dňa 26. apríla 2021. Prednášku viedli experti z praxe - JUDr. Peter Pénzeš, LL.M., PhD., vedúci oddelenia platobných služieb a inovácií a Ing. Mgr. Daniel Ďuriač, expert finančných inovácií z Národnej banky Slovenska.

Vo výučbe na všetkých stupňoch štúdia sa snažíme študentom neustále prinášať najaktuálnejšie a praktické informácie zo sveta ekonómie a financií. Študenti, ktorí sa zaujímajú o aktuálne dianie vo svete si tak majú možnosť rozšíriť svoje znalosti rozvíjaním nových tém o ktoré prejavujú záujem počas diskusií na prednáškach a cvičeniach ale aj prostredníctvom pravidelného zapájania praxe do vyučovacieho procesu.

prednaskanbs kryptoaktiva

Zdroj: NBS (printscreen z prednášky v MS Teams).