website blender seed plus logos

Sociálne podnikanie je zastrešujúci pojem, ktorý predstavuje rôzne formy sociálneho podnikania vytvárajúce širokú škálu produktov a služieb. Projekt Social Entrepreneurship Education and Development Hub (Centrum pre vzdelávanie a rozvoj v sociálnom podnikaní) (SEED-Hub) podporuje sociálne podniky a sociálnych podnikateľov, ktorých spoločným znakom je prevziať spoločenskú zodpovednosť pri práci s inovatívnymi a udržateľnými konceptmi. Cieľom projektu je posilnenie ekosystému sociálneho podnikania v prihraničných regiónoch Slovenska a Rakúska.

 

 „Projekt SEED-Hub je výsledkom cezhraničnej spolupráce konzorcia štyroch partnerov - Ekonomická univerzita v Bratislave, Sociálni inovátori, družstvo, Fachhochschule Burgenland and Zentrum fur Soziale Innovation - každý partner prináša jedinečné odborné znalosti v oblasti sociálneho podnikania, vzdelávanie šité na mieru a sociálnej inovácie, ktoré budú základom vzdelávacieho programu SEED-Hub“, poznamenáva koordinátorka projektu Katarína Brocková, Ekonomická univerzita v Bratislave.

„Je to téma, ktorej sa dlhoročne venujeme na Katedre sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Sociálna ekonomika aplikovaná na trhové hospodárstvo sa ukazuje ako úspešná a perspektívna forma podnikania. Som presvedčená, že podnikaním budúcnosti bude práve sociálne podnikanie, ktoré inovatívnym spôsobom reaguje na komunitné, sociálne, spoločenské či environmentálne výzvy. Práve preto je žiaduce sa zamerať na osvetu, vzdelávanie, sieťovanie a šírienie dobrých príkladov praxe v tejto oblasti”, vyzdvihuje dôležitosť projektu Eva Pongrácz, členka odborného tímu.

Partnerka projektu Vlasta Kostercová, Sociálni inovátori, družstvo vysvetľuje počiatočné kroky projektu: „V prvej polovici roku 2021 spúšťame pomocou série rozhovorov mapovanie subjektov sociálnej ekonomiky. Implementáciou elementov balíka SEED-Hub sa usilujeme o vybudovanie neustále rastúcej siete cezhraničnej rakúsko-slovenskej spolupráce poskytovateľov spoločensky prospešných riešení so sídlom v Trnavskom kraji, Bratislavskom kraji, Severnom a Strednom Burgenlande, Viedni a v Dolnom Rakúsku. Naším cieľom je podporovať vytváranie udržateľných partnerstiev medzi nimi, vzájomné zdieľanie riešení, hľadanie synergií a sprístupňovanie praktických skúseností medzi regiónmi.“

SEED-Hub je financovaný vo výške 85% z programu spolupráce INTERREG V-A Slovensko - Rakúsko Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). INTERREG V-A Slovensko - Rakúsko sa zameriava hlavne na inteligentný, udržateľný a integračný rast pohraničného regiónu.

Staňte sa súčasťou rýchlo rastúcej siete SEED-Hub!
Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o SEED-Hub, navštívte nový web projektu.

Ak chcete kontaktovať alebo získať ďalšie informácie od projektových partnerovi alebo potenciálnych partnerov napríklad za účelom zdieľania poznatkov, informácií a prípadnej spolupráce, pripojte sa ku komunite SEED-HUB na adrese LINKEDIN.