Tím našich študentov si už 5-krát za sebou zmeral svoje zručnosti na svetovom kole súťaže v obchodovaní RITC 2021 pod odborným vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD. a doc. Ing. Petra Árendáša, PhD. v zložení: Bc. Claudia Kronková, Ing. Zeman Mário, Ing. Juraj Dedinský, Ing. Marko Dávid Vateha. Náhradníci: Bc. Roman Lechovič, Bc. Katarína Pitáková, Bc. Viktória Mičjanová

Svetové kolo súťaže v obchodovaní RITC 2021 odborne zastrešuje Rotman School of Management (University of Toronto, Kanada). Pandemická situácia spôsobila, že účasť prebehla vo virtuálnom prostredí. Oklieštené boli aj typy obchodov. Tento rok sa súťažilo len v obchodovaní na spote a futuritnom trhu s ropou (BP Commodities Case), ETF (Liquidity Risk Case) a v algoritmickom obchodovaní (za náš tím využitý Python) v prostredí Rotman Interactive Trader. Súťaže sa zúčastnilo 45 univerzít z celého sveta okrem Afriky. Európu na tejto súťaži reprezentovalo 7 univerzít, pričom naša univerzita skončila medzi Európanmi na 3. mieste.

Finálne kolo Rotman Trading International Competition (RITC 2021) sa konalo 19. februára 2021.

Počas 5. ročnej histórie účasti na tejto svetovej súťaži náš tím tentokrát dosiahol najlepší výsledok - v celkovom umiestnení skončil na 15. mieste. Oproti minulému roku sme sa posunuli vpred o 6 miest. Za sebou sme teda nechali 30 univerzít, medzi nimi Harvard University, University of California Los Angeles, University of Toronto, Central European University, Trinity College Dublin, Southwestern University University of Finance and Econometrics (School of Finance), McGill University a mnoho ďalších.

Absolútnymi víťazmi RITC 2021 boli v poradí Baruch College (USA), University of Ottawa (Kanada) a Luiss Guido Carli – University of Rome (Taliansko).

Gratulujeme a držíme palce aj na európskom kole – RETC 2021, ktoré sa uskutoční v Ríme (Taliansko) v auguste tohto roku.