Voľba študijného programu a fakulty je veľmi dôležité rozhodnutie pre mnohých mladých ľudí. Je preto potrebné mu venovať dostatočnú pozornosť už pri výbere renomovanej fakulty. V súčasnosti sa o perspektíve, či uplatnení odboru možno dozvedieť z viacerých rebríčkov. Tie môžu uľahčiť rozhodnutie o voľbe budúceho štúdia.

 Viac ako na atraktívny názov fakulty, či študijného programu je teda dobré sa zamerať na kvalitatívne kritéria. Pri výbere programu by malo zavážiť:

  • uplatnenie,
  • perspektíva do budúcnosti,
  • šanca zamestnať sa vo vyštudovanom odbore,
  • výška mzdy absolventov.

Žiadaní absolventi EUBA

Portál profesia.sk každoročne zverejňuje rebríček najžiadanejších absolventov vysokých škôl na Slovensku. Ekonomická univerzita v Bratislave si drží prvenstvo už niekoľko rokov. O jej absolventov je na pracovnom trhu obrovský záujem o čom sa možno presvedčiť už počas štúdia. Množstvo predmetov a workshopov vedú priamo experti z praxe. Bratislava navyše ponúka skvelé možnosti na rozbeh profesionálnej kariéry už počas štúdia. V Bratislave má centrálu množstvo renomovaných spoločností a inštitúcií s ktorými dlhodobo spolupracujeme (napr. Národná banka Slovenska, ministerstvá, analytické inštitúty, finančné inštitúcie a ďalšie).

Kvalitné a ocenené študijné programy na NHF

O kvalite študijných programov na Národohospodárskej fakulte svedčia podľa portálu Trendy práce aj TOP umiestnenia odborov podľa uplatnenia na trhu práce. V najnovšom rebríčku za rok 2019 sa až 2 zo študijných programov NHF umiestnili na popredných troch miestach rebríčka. A to na prvom mieste – financie, bankovníctvo a investovanie – ako študijný program druhého stupňa bankovníctvo a na treťom mieste študijný program financie v rovnakom odbore. V prvej dvadsiatke inžinierskych študijných programov sa nachádza celkovo až 6 programov ponúkaných na NHF. Okrem už spomenutých aj daňovníctvo a daňové poradenstvo, hospodárska politika, sociálny rozvoj a sociálna politika a študijný program poisťovníctvo.

Obrázok: TOP 3 odbory s najvyšším uplatnením

zdroj: Trendy práce

Uplatnenie vo vyštudovanom odbore

Portál umiestnenie.sk priniesol výsledky o tom, že až 58% absolventov NHF pracuje v odbore, ktorý vyštudovali (rebríček za rok 2019). K vysokému podielu určite dopomohli aj odborná prax, ktorú môžu študenti NHF absolvovať počas štúdia ako výberovú súčasť študijného plánu. Svoju zásluhu majú aj početné exkurzie do renomovaných spoločností v súkromnom aj verejnom sektore počas celého štúdia.

Až 37% absolventov pracuje na vysoko odborných, vedeckých a technických činnostiach. Práve tie predstavujú skvelú perspektívu aj do budúcnosti vzhľadom na ich vysokú pridanú hodnotu. Takmer polovica absolventov (49%) pracuje na pozíciách špecialistov a analytikov vo finančnom sektore (rebríček za rok 2018). Svoju vysnívanú prácu na trvalý pracovný pomer sa podarilo nájsť absolventom v priemere iba za 22 dní.

Zdroje informácií: profesia.sk, trendyprace.sk, uplatnenie.sk

 

B 2

I 1

Prihlaska