Tak, ako aj v predchádzajúcich dvoch vydaniach, aj teraz sa snažíme nachádzať nejaký kompromismedzi „koronakrízovými“ a „ne-koronakrízovými“ témami. V predpokladanom, samozrejme nieexaktne stanovenom polčase tejto krízy, prinášame príspevok o zahmlenej podobe inflácie v týchtočasoch; o vplyve práce z domu na udržanie pracovných miest; či o vplyve koronakrízy na zamestnanosťa príjmy staršej časti populácie. Tieto príspevky sme sústredili do sekcie „Téma čísla“. Pravidelnúsekciu „Aktuality“ sme s „Témou čísla“ v tomto vydaní zlúčili, lebo príspevky v „Téme čísla“ súmomentálne zároveň aj aktualitami a odčlenenie by pôsobilo neprirodzene.

 V sekcii „Zaujímavosti“ nájdete podstatne pestrejšiu zmes príspevkov na rôzne témy: dočítate sa oformovaní tzv. konvergenčných klubov v Európe, o postavení Slovenska v procesoch digitalizácie(a o jeho zaostávaní za inou bývalou transformujúcou sa ekonomikou), o prínose nových nositeľovNobelovej ceny za ekonómiu, alebo o poklese emisií v dôsledku protipandemických opatrení. Prvýkrátsme zaradili metodické okienko, určené pre záujemcov o metodickú stránku ekonomickej analýzy.

Chcete vedieť viac? Prečítajte si najnovšie číslo časopisu Monitor hospodárskej politiky 12/2020

mhp_12_20.jpg