Vybrali sme tri sondy do problémov politiky ochrany hospodárskej súťaže. Predstavujú problém zásahu na nesprávnej strane trhu, problém obmedzovania súťaže lekární, či problém voľby kritérií pre kontrolu koncentrácií. Tomuto bloku nesporne zaujímavých problémov sa venujeme prvýkrát a ani v iných médiách takáto problematika nebýva frekventovaná - tak trochu na škodu. V sekcii Aktuality sa dotýkame niektorých tém súvisiacich s aktuálnou ekonomickou depresiou. Jeden z príspevkov sa zamýšľa nad tým, ako by sa darilo nedávno zamýšľanému národnému leteckému dopravcovi v aktuálnej situácii (ide o návrat k našej skoršej analýze možností zriadenia takéhoto dopravcu). Ďalší upozorňuje na „pozitívny“ vplyv demografického faktora na nezamestnanosť počas koronakrízy. V sekcii Zaujímavosti sa dočítate o tom, ako efektívne sa využívajú verejné zdroje v školstve (v medzinárodnom porovnaní) a či existuje možnosť využitia vodnej dopravy inými odvetviami v slovenskej ekonomike.

Chcete vedieť viac? Prečítajte si najnovšie číslo časopisu Monitor hospodárskej politiky 9/2020

mhp_09_20_titulka.jpg