Tvoriví pracovníci Národohospodárskej fakulty sa okrem pedagogickej činnosti významne podieľajú aj v oblasti výskumu. Sme radi, že na udeľovaní cien rektora za publikačnú činnosť opäť dominovali publikácie zamestnancov NHF.

 

Rektor EU v Bratislave, Ferdinand Daňo, odovzdal 17. septembra 2020 ceny za najlepšie publikačné výstupy v roku 2019 aj zamestnancom NHF. V najprestížnejšej kategórii - články v domácich a zahraničných časopisoch boli ocenené z našej fakulty až 2 články v zahraničných časopisoch:

Public Support for Firms in Lagging Regions - Evaluation of Innovation Subsidy in Slovakia (In: Science and Public Policy, Oxford: Clarendon Press/Oxford) autorov Mária Širaňová, Miroslav Šipikal a Valéria Némethová.

Measuring Income Inequalities Beyond the Gini Coefficient (In: Central European Journal of Operations Research) autorov Mikuláš Luptáčik a Eduard Nežinský.

V kategórii vysokoškolská učebnica bolo ocenené dielo Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov (vydavateľstvo Sprint2) kolektívu autorov: Rudolf Sivák, Jana Mikócziová, Kristína Jančovičová Bognárová, František Hocman a Alena Bašová.

Kolegom za ich prínos v tvorivej práci ďakujeme a želáme veľa ďalších kvalitných publikačných výstupov a úspechov.

bez názvu 1