Načítavam stránku...

V dňoch 8. až 21. júla 2012 sa na pôde Mykolas Romeris University vo Vilniuse uskutočnil  tretí ročník letnej školy s názvom „Law and Economy in the Global Village of Financial crisis“, ktorého spoluorganizátorom a zároveň účastníkom bola aj Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Milí študenti,

Ako každý semester, aj tentokrát by sme Vás chceli požiadať o vyjadrenie názoru na učiteľov a predmety, ktoré tento semester absolvujete.

Aby bolo spracovanie údajov jednoduchšie, a zároveň sa zachovala anonymita vašich odpovedí, pristúpili sme aj tento rok k prieskumu formou elektronických dotazníkov cez Google Forms.

Dotazníky sa budú vypĺňať v 10.týždni zimného semestra (od 20.11.2017 do 25.11.2017) na prednáškach.

Anonymná anketa je organizovaná elektronickou formou, preto si treba priniesť smartphone alebo notebook.

Výsledky ankety budú spracovávané ako aj zverejnené až po skončení skúškového obdobia. Každý študent má právo hodnotiť všetky predmety, ktoré absolvoval v ZS 2017/2018.

Na Vašom názore nám záleží a objektívnym vyplnením dotazníka prispejete k ďalšiemu zlepšovaniu štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Zoznam predmetov, na ktorých sa bude distribuovať dotazník za jednotlivé ročníky, nájdete v prílohe.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Predmety, na ktorých bude prebiehať anketa 

Zoznam predmetov ZS

Milí študenti,

aj tento rok bude fakulta vyplácať motivačné štipendiá pre všetkých študentov s váženým priemerom pod 1,45 za predchádzajúci akademický rok. Ak ste dosiahli takýto prospech, nahláste prosím na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. svoje číslo účtu, tak Vám bude  môcť byť motivačné štipendium pridelené a zaslané.

Oznamujeme študentom a zamestnancom Ekonomickej univerzity v Bratislave že bude:

- dňa 30. októbra 2017 (pondelok) rektorské voľno pre všetkých študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave,

- dňa 31. októbra 2017 (utorok) dekanské voľno pre študentov jednotlivých fakúlt.

Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu sa konajú 26. – 27. októbra 2017.

Prihlasovanie študentov na jednotlivé predmety prebieha cez AIS od 02. – 06. októbra 2017.

Odhlásiť sa zo štátnych skúšok je možné do 20. októbra 2017.

Diplomové práce je potrebné  odovzdať na príslušnej katedre do termínu určeného katedrou.

Dovoľujeme si upozorniť študentov, ktorí končia štúdium na 2. stupni štúdia a zúčastnia sa štátnych záverečných skúšok 26. – 27. októbra 2017, aby najneskôr v deň štátnic priniesli na študijné oddelenie potvrdenie o vrátení kníh do Slovenskej ekonomickej knižnice. 

Potvrdenie je potrebné si vyžiadať aj v prípade, že knihy požičané neboli. Toto potvrdenie SEK vydáva študentom bezplatne.

Vážené študentky, vážení študenti,

v súvislosti so začiatkom AR 2017/2018 vám dávame na vedomie nasledujúce informácie:

  1. Rozvrh pre zimný semester AR 2017/2018 je dostupný  (okrem Lookinu) aj v mobilnej aplikácii – nájdete ju na stránke

http://euba-rozvrh.herokuapp.com/

Pozn. v 1. ročníku 1. stupňa sú študenti ŠP Poisťovníctvo a Verejná správa a regionálny rozvoj – pre  predmety spoločného základu – spojení  do jednej študijnej skupiny 1POVS; na predmetoch svojich ŠP figurujú osobitne ako 1 POI a 1 VSRR

  1. Svoje zaradenie do študijnej skupiny (krúžku) vidíte v AISe – študenti 1. ročníkov nájdu rozdelenie do krúžkov na stránke

https://nhf.euba.sk/www_write/files/Rozdelenie_I.r.bc.pdf

  1. Rozdelenie a rozvrh na cudzie jazyky a rozvrh na telovýchovné aktivity nájdete na stránke euba

http://www.euba.sk/studenti/rozvrh-vyucby

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?