Načítavam stránku...

Cenu profesora Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú prácu obhájenú v akademickom roku 2015/16 si dňa 5. 6. 2017 na zasadnutí Vedeckej rady EU v Bratislave prevzal z rúk rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Ing. Richard KALIŠ z Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave. (v súčasnosti interný doktorand na Katedre hospodárskej politiky).

Cenu profesora Imricha Karvaša za najlepšiu dizertačnú prácu obhájenú v akademickom roku 2015/16 si z rúk rektora prevzal Ing. Roman Lacko, PhD. z Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach.

 

Srdečne blahoželáme!

 

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?