Načítavam stránku...

Hlavnou myšlienkou šiesteho ročníka projektu Veľvyslanectvo mladých 2017 bolo dať študentom šancu aktívne sa prejaviť pri riešení problémov mladých ľudí žijúcich na Slovensku. Ich úlohou bolo vypracovať projekt na tému kultúrno-spoločenského alebo ekonomického rozvoja svojho mesta či okolia. Prezentácia študentských projektov sa konala dňa 28. 04. 2017 pod záštitou spoločnosti Star production na čele s generálnou riaditeľkou a autorkou projektu pani Máriou Rehákovou.

Na krásnom treťom mieste sa umiestnila so svojím projektom naša študentka Bc. Alexandra HRABINOVÁ (5. ročník Financie) a získala 3-mesačnú dotovanú stáž v spoločnosti Qualysoft GmbH vo Viedni, ktorú jej odovzdal člen odbornje poroty, pán Peter Oros (riaditeľ spoločnosti Qualysoft).

Hlavným cieľom jej projektu bolo predstaviť mechanizmus participatívneho rozpočtovania a poukázať na jeho význam v kontexte zlepšovania kvality života (nielen) mladých ľudí v ich mestách. Kľúčovou otázkou bolo, ako tento proces dostať do povedomia mladých ľudí a ako ich motivovať k participácií. V projekte zároveň navrhla procesné zmeny, vďaka ktorým by participatívne rozpočtovanie v MČ Bratislava-Nové Mesto mohlo z jej pohľadu fungovať lepšie a efektívnejšie.

 

Viac informácií o projekte Veľvyslanectvo mladých 2017 vrátane mien víťazov, zloženia odbornej poroty aj fotogalérie nájete TU.

 

Srdečne gratujuleme!

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?