Načítavam stránku...

Uznanie odbornej medzinárodnej poroty a cenu vo výške 10 000 eur získali za prácu: "Predpovedanie volatility strategicky prepojených obchodovateľných komoditných fondov: Prípad zlata a striebra".

cena Economicus 2016

Economicus - Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov je súťaž vedeckých prác z oblasti ekonómie a financií publikovaných v renomovaných zahraničných odborných časopisoch. Súťaž každoročne vyhlasuje Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku s osobitným zreteľom na výchovu mladých ekonómov a zvýšenie ich publikačnej činnosti.

Ocenená autorská dvojica v práci poukázala na fakt, že predpovedaní vývoja ceny jednej vzácnej komodity, môže významne pomôcť volatilita (miera neurčitosti vo vývoji cien) inej strategicky prepojenej komodity. Medzinárodnú porotu autori presvedčili svojím výskumom a závermi, pomocou ktorých možno vylepšiť odhad krátkodobého rizika investičných portfólií, vrátane vzácnych kovov ako zlato a striebro. Ich práca bola uverejnená v magazíne Quantitative Finance.

Viac informácií nájdete v článku: MLADÍ EKONÓMOVIA PREKVAPILI V SÚŤAŽI ECONOMICUS

 

Nadácia VÚB spolu s ocenením víťaznej práce vyhlásila aj nový ročník súťaže Economicus 2017. Súťaž je spojená s ocenením za najlepšiu publikovanú vedeckú prácu v oblasti ekonómie a financií (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie) uverejnenú v renomovaných zahraničných časopisoch v roku 2017. Víťazná práca bude odmenená finančnou odmenou vo výške 10 000 eur. Práce bude hodnotiť porota zložená výlučne zo zahraničných renomovaných vedeckých pracovníkov z odboru ekonómie. Prihlášky je možné posielať do 31. januára 2018. Viac informácií o podmienkach súťaže získate na stránke: www.nadaciavub.sk/sutaze/economicus/.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?