Vážení zamestnanci a študenti NHF, v prílohe nájdete bližšie usmernenia NHF v súvislosti s opatreniami proti šíreniu, ako aj v prípade šírenia COVID-19.

 

Usmernenie pre zamestnancov NHF EU v Bratislave

Usmernenie pre študentov NHF EU v Bratislave

Zároveň je potrebné sledovať aj Aktualizované opatrenia rektora EU v Bratislave č. 12 k súčasnej situácii - ku dňu 27. október 2020