Vážení zamestnanci a študenti NHF, v prílohe nájdete bližšie usmernenia NHF v súvislosti s optreniami proti šíreniu, ako aj v prípade šírenia COVID-19.

Usmernenie pre zamestnancov NHF EU v Bratislave

Usmernenie pre študentov NHF EU v Bratislave

Zároveň je potrebné sledovať aj Aktualizované opatrenia rektora EU v Bratislave č. 11 k súčasnej situácii - ku dňu 20. august 2020