Vyskytujú sa obdobia, keď je jedna téma tak dominantná v spoločnosti, že zaujať niečím iným je problém. Témy ekonómov, rovnako ako všetky témy spoločenských debát, boli priam prevalcované koronakrízou. Po približne desaťročí je ekonomika znovu konfrontovaná s depresiou. Kým pre spoločnosť má ekonomická depresia „príchuť katastrofy“, pre ekonomickú analýzu je to nová téma a stimul. Ešte dlho bude vyvolávať otázky pre analýzy a výskum. Ani nám nebolo možné túto tému obísť a témou tohto čísla sú vplyvy „ekoronomickej“ krízy na ekonomiku SR. Predpokladáme, že svetová pandémia nespôsobí iba nejaký dočasný pokles ekonomiky, ale aj trvalé kvalitatívne zmeny v nej.

 

Aj pri tak silnej hlavnej téme treba udržiavať pri živote aj tie ostatné. Nie sú nezaujímavé, len vzhľadom na okolnosti sú momentálne menej viditeľné. Preto sekcia „Zaujímavosti“ prichádza už tradične s pestrejšou paletou tém: siaha od využívania behaviorálnych prístupov, cez vplyv automatizácie na vznik nových ekonomických činností, rolu eurofondov v ekonomicky najmenej vyspelých okresoch až po sondu do príjmov a výdavkov staršej časti populácie.

Chcete vedieť viac? Prečítajte si najnovšie číslo časopisu Monitor hospodárskej politiky 6/2020

mhp_6_20_web_ready.jpg